Vuosikokoukset ja päätöksien teko

Yhdistyksellä on toimintavuosittain (kalenterivuosittain) kaksi varsinaista kokousta, syyskokous, joka pidetään viimeistään joulukuun 15. päivänä ja kevätkokous, joka pidetään viimeistään maaliskuun 31.päi-vänä. Näistä kokouksista on ilmoitettava vähintään (14) päivää ennen kokouksia hallituksen määräämässä sanomalehdessä tai jäsenille lähetettävällä kokouskutsulla.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa.
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 3. Määrätään yhdistyksen henkilö-, yhteisö- ja ainaisjäsenten jäsenmaksun suuruus.
 4. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio alkavalle toimintavuodelle.
 5. Toimitetaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan vaali.
 6. Toimitetaan yhdistyksen hallituksen jäsenten vaali.
 7. Toimitetaan kahden (2) tilintarkastajan ja näiden varamiesten vaali.
 8. Käsitellään muut hallituksen esittämät sekä yhdistyksen jäsenten vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta hallitukselle esittämät asiat, ei kuitenkaan sellaisia, joista mainitaan yhdistyslain 14. §:ssä, mikäli niistä ei ole kokouskutsussa mainittu.
   

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa.
 2. Käsitellään yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös.
 3. Esitellään tilintarkastuskertomus
 4. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja yhdistyksen hallitukselle myönnettävästä tili- ja vastuuvapaudesta.
 5. Käsitellään muut hallituksen esittämät sekä yhdistyksen jäsenten vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta hallitukselle esittämät asiat, ei kuitenkaan sellaisia, joista mainitaan yhdistyslain 14. §:ssä, mikäli niistä ei ole kokouskutsussa mainittu.